About US

HomeAbout Us

WELCOME

Southeast Empire

บริษัท เซ้าท์อีสเอ็มไพร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบตกแต่ง ภายใน-ภายนอก งานศิลปกรรม ประติมากรรม งานเฟอร์นิเจอร์ และยังสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆอีก โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยตั้งมั่นอยู่ในธรรมาภิบาล มีจริยธรรม คุณธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมดำรงตนเป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้วยตระหนักดีว่าเราคือบริษัทฯ ที่เติบโตร่วมไปกับคนไทย

kitchen-1336160_1920
chairs-2181960_1920

SOUTHEAST EMPIRE

บริษัท เซ้าท์อีสเอ็มไพร์ จำกัด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินการในทุกส่วนงาน อยู่บนพื้นฐานของคุณภาพ การบริการ และเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบแทนความไว้วางใจสูงสุดที่ลูกค้ามีให้กับบริษัทฯ โดยคุณภาพและบริการนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการสามารถจับต้องได้ เช่น ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ , การจัดส่ง และการสนับสนุนการขายให้กับลูกค้าในทุกๆด้าน อันเป็นพื้นฐานความต้องการของลูกค้า

ตลอดจนพัฒนาบริการต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหว ไปตามโลกาภิวัตน์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯและพนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสังคมไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดไว้เป็นนโยบายหลัก เพื่อดำเนินการได้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยาวนาน

นอกจากนโยบายตอบแทนสังคมแล้ว บริษัทฯ ยังมีแนวคิดในการตอบแทนกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่สนับสนุน เจ้าหนี้ และบุคลากรในองค์กร ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับอย่างเต็มที่เหมาะสมเป็นธรรม เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้คงอยู่ตลอดไป

pexels-max-vakhtbovych-5998120

COMPANY PROFILE

ข้อมูลบริษัท/ประวัติบริษัท

จากการบริหารการจัดการและประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 22 ปี ของบริษัท เซ้าท์อีสเอ็มไพร์ จำกัด เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านออกแบบตกแต่ง ภายใน-ภายนอก งานรับเหมาก่อสร้าง งานศิลปกรรม ประติมากรรม งานเฟอร์นิเจอร์ และยังสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆอีกมากมาย 

ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยคุณอานนท์  แก้วมโนรมย์ ผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท  ปัจจุบัน บริษัท เซ้าท์อีสเอ็มไพร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) สถานที่ตั้ง เลขที่ 52 ซอยพุทธบูชา39แยก1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

EXPERT

สถาปนิกและดีไซน์เนอร์

อรรครพล แก้วมโนรมย์

อรรครพล แก้วมโนรมย์
Akkarapol Kaewmanorom

Interior Designer
45359

นนทญา แก้วมโนรมย์
Nontaya Kaewmanorom

Designer

Our Services

บริการของเรา