งานสำนักงานเขต

งานประติมากรรม

Homeงานสำนักงานเขต

SCULPTURE ART

งานสำนักงานเขต

งานประติมากรรม ตกแต่ง เกาะกลางถนน 

สำนักงานเขตจอมทอง , สำนักงานเขตนราธิวาส , สำนักงานเขตบางขุนเทียน